วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

 

  ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล เป็นการทำบุญเพื่อสักการบูชาเสาอินทขีล ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง เเละถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้า่นคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นประเพณีที่มีประจำทุกปี จะนิยมจัดหลังประเพณีเตียวขึ้นดอย ในวันเดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ให้คงอยู่สืบไป ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประชาชนจะนุ่งขาวห่มขาว นำดอกไม้ ธูป เทียน และข้าวตอก ใส่ขันดอกบูชา บางคนนิยมบูชา 7 ชุด ตามวัน บางคนบูชา 9 ชุดเพื่อความก้าวหน้า บางคนบูชา 32 เพื่อให้ร่างกายครบ 32 ประการ บางคนบูชา 108 ชุด แล้วแต่กำลังศรัทธา นอกจากบูชาเสาอินทขีลแล้ว จะต้องไปสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งก็พบว่าระหว่างพิธีได้มีฝนตกลงมาเหมือนทุกปี ปีนี้ก็เช่นกัน นอกจากนั้นควรไปสักการะพระอัฏฐารส พระประธานในวิหารหลวง พระเจดีย์หลวงด้านหลังวิหารหลวง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย นอกจากนั้นจะนิยมบูชา ต้นยางนาเก่าแก่ กุมภัณฑ์ พระฤๅษี เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม